Livsbalans

Livsbalans

Om min blogg Livsbalans

Här kommer jag att skriva om tips, råd och coaching för hälsa. Det jag kommer att skriva om kan vara både vetenskapligt bevisat, men även sådant som det inte har forskats så mycket kring. Till exempel koppningsmassage som är en 4000 år gammal behandlingsmetod som har använts i stort sett hela världen.


Avslappning uppnås av massage

MassagePosted by Yi-hong Wong Wed, March 21, 2018 21:09:44

En undersökning om avslappning uppnås efter massage

Jag har gjort en undersökning med hjälp av ett antal frågor som har ställts till mina kunder för att ta reda på om avslappning uppnås efter massage. 10 personer fick svara på 5 frågor direkt efter en massage. Resultatet visar att med beröring/massage går pulsen ner och man har därmed kommit i ett mer avslappnat tillstånd.

Vi lever i ett samhälle där många upplever stress i vår vardag, detta tär på vårt immunförsvar, och för att orka med det så måste vi ta oss tid att slappna av. Genom att slappna av kan vi förebygga, lindra och höja smärttröskel för smärtor och sjukdomar. Forskning har visat olika fysiologiska effekter vid avslappning.

Då spänning kan vara både fysiskt och psykiskt, så blir vårt välbefinnande påverkad. Fysisk spänning känner man genom en diffus känsla av rastlöshet, oro, irritation och otålighet (Setterlind, 1990), vilket skapar en störning av psykisk harmoni som påverkar kroppen. Käken, axlar, nacke, rygg och mage blir spända (Setterlind, 1990). Grundspänningen blir då onormal spänning och spända muskler när vi utsätts för krav och ansträngning, som sedan resulterar i olika former av stressreaktioner, som i sin tur påverkar stress-regleringssystemet och generar stress-relaterat problem (Ekman & Arnetz, 2002). Det har visats att avslappning är ett lämplig och relevant terapeutiskt instrument för att förebygga stress-relaterade problem och sjukdomar (Esch et al, 2003).

Forskningen visar att massage har goda effekter på vår hälsa, dels i förebyggande syften men också som en behandling vid en öm kropp och höga stressnivåer.

Massage har använt av människor i flera tusen år. Redan innan man kunde säkerställa dess effekter på ett vetenskapligt sätt ansågs det fördelaktigt att använda inför en tävling för att kunna prestera optimalt. Även efter en strid för att återhämta sig så snabbt som möjligt. Hippokrates ansåg att den bästa vården, eller terapin, som kunde råda bot på flertalet skador eller olika sorters värk var en kombination av medicinska bad, massage och fysisk träning. Det är lite skillnad mot det västerländska samhället vi lever idag, där läkemedel ses som den enda lösningen

Massage leder till ökad blodcirkulation, ökad lymfcirkulation och ökad syretillförsel, vilket snabbar på reningen i kroppen, det vill säga att kroppen rensar ut slaggprodukter snabbare. Genom att kroppen kommer i avslappning vid massage sänks även blodtrycket och därmed även hjärtfrekvensen, dels då patienten ligger ner och vilar, men även som följd av den ökade blod- och lymfcirkulationen.

Studier som har undersökt effekterna av att ge patienter med hjärtsvikts, samt kände ångest till följd av det, visade att det systoliska blodtrycket sjönk och att den upplevda ångesten minskade. Flera studier visar på den kombinerade effekten av minskad ångest eller stress samt smärta. (Büyükyılmaz, F., & Aştı, T. (2013)) Dessa effekter uppstår eftersom blodtillförseln ökar men även för att vid avslappning frigörs hormonet oxytocin. (Bauer, B. A. (2012).

Må-bra hormonet utsöndras från hypofysen, bland annat så gör hormonet att livmodern aktiverar förlossning och även vid amning. Flera studier visar att det även utsöndras vid, beröring, värme och avslappning. Oxytocinet ses som en bidragande faktor till att bilda sociala relationer mellan människor och att vid beröring inte enbart massage, utsöndras hormonet och ökar då vår lust och förmåga till sociala band. En studie visar att oxytocinnivån höjs efter massage, Morhenn, V., Beavin, L., & Zak, P. (2012).

Denna studie undersöker om massage framkallar en känsla av avslappning. Resultatet visar att med beröring/massage går pulsen ner och man har därmed kommit i ett mer avslappnat tillstånd.

Metod

10 personer fick svara på en enkät enligt likertskalan med 5 olika frågor efter en massagebehandling. Åldrarna på de som deltog i undersökningen var mellan 17 till 74 år och merparten var kvinnor. Följande skalor användes:

0 Instämmer starkt

1 instämmer

2 neutral

3 instämmer ej

4 instämmer starkt ej

Frågorna är:

1. Jag kände att pulsen gick ner

2. Jag slumrade till

3. Jag kände mig lugnare

4. Jag andades djupare och lugnare

5. Jag kom inte ihåg vad jag tänkte på under massagen

Enkätresultatet skrevs in i ett excel dokument och medelvärde och standardavikelsen räknades ut.

Resultat

Resultaten i undersökningen bekräftade: att när en person får massage så upplever denne att pulsen gick ner, man dåsar till, kanske slumrade till. Det är tecken på att man känner sig avslappnad. Kombinationen avslappning, beröring och värme gör att må-bra hormonet Oxytocin utsöndras och/eller höjs.

Referenser

Artikel: Effects of applied relaxation on vasomotor symptoms in postmenopausal women: a randomized controlled trial av Lotta Lindh-Åstrand och Elizabeth Nedstrand. Menopause Vol 20 No 4, published ahead of print 14 november 2012.
DOI:1097/gme.0b013e318272ce80

Büyükyılmaz, F., & Aştı, T. (2013). The Effect of Relaxation Techniques and Back Massage on Pain and Anxiety in Turkish Total Hip or Knee Arthroplasty Patients. Pain Management Nursing, 14(3), 143-154. doi:10.1016/j.pmn.2010.11.001

Ekman, R., & Arnetz, B. (2002). Stress: molekylerna – individen - organisationen – samhället [Stress: The molecules, the individual, the organisation and society]. Stockholm: Liber.

Engen, D. J., Wahner-Roedler, D. L., Vincent, A., Chon, T. Y., Cha, S. S., Luedtke, C. A., & ... Bauer, B. A. (2012). Feasibility and effect of chair massage offered to nurses during work hours on stress-related symptoms: A pilot study. Complementary Therapies In Clinical Practice, 18(4), 212-215. doi:10.1016/j.ctcp.2012.06.002

Esch, T., Fricchione, L., & Stefano, G. B. (2003). The therapeutic use of the relaxation response in stress-related diseases. Medical Science Monitor 9, 23-34.

Morhenn, V., Beavin, L., & Zak, P. (2012). Massage increases oxytocin and reduces adrenocorticotropin hormone in humans.Alternative Therapies In Health & Medicine, 18(6), 11-18.

Setterlind, S. (1990). Från hypnos och suggestion till avslappning och meditation. En metod och forskningsöversikt. [From hypnosis and suggestion to relaxation and meditation]. Örebro, Sweden: Welins.

  • Comments(0)//livsbalans.massageochbalans.se/#post3